Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - KOMENDA POWIATOWEJ POLICJI W KOZIENICACH

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która  umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP;

  1. Akceptowalne formaty załączników to: 
  • DOC, RTF
  •  XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  •  PDF
  •  ZIP 
  1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 9 MB.
  2.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (bez konieczności logowania się na platformie ePUAP) można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kppkozienice@ra.policja.gov.pl.

Metryczka

Data publikacji 26.06.2018
Data modyfikacji 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Tarczyńska
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Rafał Sułecki Wydział Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Tarczyńska
do góry