Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych -przyjmowanie i załatwianie spraw

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

ul. Radomska 1, 26-900 Kozienice

tel. (0 48) 47 702-42-00 fax. (0 48) 47702-42-44.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KPP w Kozienicach. Adres mailowy: kppkozienice@ra.policja.gov.pl  tel. (048) 47 702 42 00.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcjii kancelaryjnej - stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r z późniejszymi zmianami

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych( imię, nazwisko,adres) jest dobrowolne. Nie podanie takich danych uniemożliwi zastosowanie zasad pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

Metryczka

Data publikacji : 18.06.2018
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Tarczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Tarczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Tarczyńska
do góry