STATUS PRAWNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOZIENICACH - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOZIENICACH

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach określają:

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach ( w pliku do pobrania PDF).

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.02.2009
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Tarczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Tarczyńska
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Tarczyńska
do góry